user::d4653ef6-12cd-44be-8b67-bd68727db8d6

북성포구

沈深心™/ 심 영보 2021-01-03 19:21:17 3
NIKON CORPORATION / NIKON D750 / 2020:12:26 / 17:14:27 / Auto Exposure / Multi-segment / F5.0 / 1/1250 (0.001) s / ISO-500 / -1.00EV / Auto WB / Flash not fired / 24mm
NIKON CORPORATION / NIKON D750 / 2020:12:26 / 17:19:20 / Auto Exposure / Multi-segment / F5.0 / 1/125 (0.008) s / ISO-320 / -1.00EV / Auto WB / Flash not fired / 24mm
NIKON CORPORATION / NIKON D800 / 2020:12:26 / 17:54:23 / Manual Exposure / Multi-segment / F18.0 / 1/0.033 (30) s / ISO-100 / 1.33EV / Auto WB / Flash not fired / 30mm
NIKON CORPORATION / NIKON D800 / 2020:12:26 / 18:01:41 / Manual Exposure / Multi-segment / F13.0 / 1/0.033 (30) s / ISO-100 / 1.33EV / Auto WB / Flash not fired / 24mm
NIKON CORPORATION / NIKON D800 / 2020:12:26 / 18:03:28 / Manual Exposure / Multi-segment / F13.0 / 1/0.033 (30) s / ISO-100 / 1.33EV / Auto WB / Flash not fired / 24mm
NIKON CORPORATION / NIKON D800 / 2020:12:26 / 18:11:29 / Auto Exposure / Multi-segment / F5.6 / 1/0.1 (10) s / ISO-250 / 1.33EV / Auto WB / Flash not fired / 65mm


 영화 "다만 악에서 구하소서"의 한장면을 보고 꼭 가봐야겠다 생각했는데


 


처갓집 간김에 다녀왔습니다.


 


처음 간곳이라 뭐가 뭔지 몰라 헤메다 왔네요 


 


동영상도 있습니다.


 


https://youtu.be/Z-rPE3jiMgQ